Panasz az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ellen

Panasz az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ellen

bcsaba
User offline. Last seen 11 év 32 hét ago.
Offline

Csatlakozott: 08/10/2009

Tisztelt Fogyasztóvédelmi Hatóság!
Alulírott Bordi Csaba mint panaszos, befektetői jogaim és vagyoni érdekem védelmében fordulok Önökhöz jogorvoslatért.
Nyilatkozom és kérésükre bizonyítékként csatolom az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelőnek a kézzel írt panaszlevelem és az OTP ESZ-21-282142/291713/2009 válaszlevelét, melyből kiderül, hogy
• sikertelenül próbáltam panaszügyemet rendezni közvetlenül az OTP Ingatlanalap Zrt-vel.
• ezen túlmenően pedig egyetlen konkrét kérdésemre sem adtak választ.

1. Panaszos adatai: Bordi Csaba, cím: 1221 Budapest, Ják 12, szül. 1965.01.09, anyja:Finta Borbála.
2. Panaszolt adatai: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6

3. Panasz rövid leírása:

3.1 Jelentős anyagi kár ért

• Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) ügyfeleként 2008. november 24.-én személyesen kezdeményeztem a forgalmazással megbízott OTP Bank XXII. ker fiókban a OTP Ingatlan Befektetési jegyeimnek visszaváltását, amit a bank nem hajtott végre a PSZÁF felfüggesztésére hivatkozva .
Mivel konkrét instrukcióm ellenére sem rendezték az előírt 2008. nov. 24.-i árfolyamon a jegyek visszaváltását és azokat csak 2009. április 6.-n váltották vissza az előírtnál jóval alacsonyabb árfolyamon, jelentős vesztesség ért, mely 2008.nov.24-i árfolyam és 2009.04.06.árfolyam különbözetéből adódik.

• Továbbá, mivel nem jutottam hozzá saját pénzemhez (ingyen használták) és elmaradt a kamathasznom 2008.nov.24-i és 2009.04.06. időszakra.
3.2 Megtévesztés és tájékoztatási kötelesség elmulasztása:
• 2006-ban a befektetési jegyeket alacsonyabb kockázattal ajánlották, mint a valóságos
• nem tettek eleget tájékoztatási kötelességüknek azzal, hogy írásban megindokolják, miért nem tartották be a Kezelési Szabályzatot ami, a befektetési szabályok változatását és a Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztését szabályozza.
• megtévesztés az OTP ESZ-21-282142/291713/2009 levélben az is, hogy a PSZÁF 2008 nov. 7-i J-III.-200/2008 határozatára hivatkoznak, mely egyébként 10 nap után lejárt, azaz 2008 nov. 24.-n már nem volt hatályos. A PSZÁF ( Ikt.: 54687/2/2009) válaszlevélben cáfolja, hogy „az elszámolás T+90 napra történő módosítása nem a Felügyelet által előírt kötelezettség volt, hanem Tpt. 247 §(3) szerinti az Alapkezelő által választható lehetőség”.
Megjegyzem, az már a jog és jogrend megcsúfolása, hogy az Alapkezelő „közbenjár” maga érdekében, hogy egyoldalúan módosíthasson szerződést a maga javára és a mi kárunkra!
4. Alátámasztó dokumentumok – kérésükre elküldöm

1. 2006.08.25.-i Ingatlan befektetési jegy adásvételi szerződés Vétel csatolva (Ügyletszám: 06BJF0562385), ebben a szerződés kondíciói visszaváltásra: „T” nap (a megbízás felvételének napja) és „T” nap visszaváltási árfolyamon.
2. 2008. nov. 24.-i Megbízás Ingatlan befektetési jegy adásvételére Visszaváltás darabszám megjelölésével T+90 napi elszámolású befektetési jegy csatolva
3. 2009 04.02.-i Panasz és kártérítési igényem
4. 2009.04.15.-i OTP ESZ-21-282142/291713/2009 válaszlevele
5. PSZÁF válaszlevele ( Ikt.: 54687/2/2009)
6. 2009 április 6.-i Összevont Teljesítési Igazolás

5. Alátámasztó tények, bizonyítékok
Az Alapkezelő Kezelési Szabályzatának XI. A BEFEKTETŐK RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA 2. Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség pontja kimondja többek között
„Az Alapkezelő az Alap működésére vonatkozóan az alábbi információkat köteles közzétenni, a Felügyeletnek megküldeni és a Forgalmazási Helyeken a Befektetők számára hozzáférhetővé tenni:
1. a befektetési szabályok változását, legkésőbb 30 nappal a hatálybalépés előtt,
2. a Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, 2 munkanapon belül,
3. a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a Tpt. 247. § (4) bekezdése szerinti időtartam növekedésével járnak, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal”
Visszaváltáskor a Befektetési Jegyek visszaváltási jutalékkal és- amennyiben az ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség keletkezik – a fizetendő kamatadó összegével csökkentett ellenértékének az Ügyfél Forgalmazónál Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámlája javára történő jóváírása az adásvételi szerződés megkötésekor történik.

6. Következtetések
1) Az Alapkezelő egyoldalú szerződésmódosítása azért nem volt hatályos, mert
2008. nov. 21.-i közzétételtől nem telt el a hatálybalépéshez szükséges idő.
Megjegyzem, 2008. nov. 21.-a hétvége volt, ezért 2008 nov. 24.- volt az első banki nap, amikor a befektetők élhettek (volna) jogaikkal!
2) A befektetési jegyek eladási szerződés dátuma 2008. nov. 24, ezért ezen a napon érvényes árfolyamon kell a jóváírást teljesíteniük.
3.) Kamatot kötelesek fizetni a pénzem használata miatt, 2008.nov.24 – 2009. április. 06 közötti időszakra (a bankok a hiteleseket sem mentesítik a kamatfizetés alól, mert nehéz a helyzetük).
Megjegyzem, a pénzügyi szakma véleménye szerint a kár okozói maguk az ingatlan alapkezelők, mivel nyíltvégű befektetésként forgalmazták ingatlanjegyeiket (hibás terméket hoztak forgalomba) és a PSZÁF ( válság előtti) figyelmeztetése ellenére sem tették meg a szükséges óvintézkedéseket, nem tájékoztatták megfelelően a befektetőket.
Kérem, szíveskedjenek panaszomat és kártérítési igényemet kivizsgálni, és igényem érvényesítésében segíteni.
Budapest, 2009-08-10
Köszönettel
Bordi Csaba
E-mail: bordics@hotmail.com
Vezetékes: +36 1 228 38 51
Mobil: +36 20 424 8849

admin
User offline. Last seen 3 év 21 hét ago.
Offline

Csatlakozott: 07/09/2009

OTP

Kedves Csaba!

Köszönjük a bejegyzését. Annyi félreértés történt, hogy nem mi vagyunk a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Őket a www.nfh.hu weboldalon találja meg. Mi egy olyan fogyasztóvédelmi fórumot működtetünk, ahol megoszthatjuk egymással fogyasztóvédelmi tapasztalatainkat, tanácsokat, tippeket adhatunk egymásnak.
Reméljük, sikerül megoldania az ügyét, és örülnénk, ha tájékoztatna az eredményről. Illetve, ha valakinek van hasonló tapasztalata, jó lenne, ha megosztaná velünk, hogyan végződött az ügye.