Figyelem!

Honlapunk fő célja, hogy teret adjon a fogyasztóvédelmi esetek megvitatására, hogy fórumunk felhasználói segítsék egymást tanácsaikkal, valamint, hogy a leírt esetek által mások elkerülhessék a hasonló kellemetlen szituációkat. Viszont NEM VAGYUNK FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG, NEM FOGLALKOZUNK SZAKTANÁCSADÁSSAL. Amikor tudunk, szívesen segítünk abban, hogy hova lehet érdemes fordulni az adott problémával, segítünk a honlapon történő eligazodásban, és szívesen bekapcsolódunk a fórumon folyó eszmecserébe.

Békéltető testületek

Annak ellenére, hogy a fogyasztói jogok bizonyos fokú védettséget nyújtanak, a gyakorlatban sokszor nehéz érvényesíteni a ezeket a jogokat. Ha a kereskedők nem hajlandók teljesíteni kötelezettségeiket, sok fogyasztó visszarettennek a gyakran elhúzódónak ígérkező pereskedéstől.

Szerencsére a beletörődés és a pereskedés között létezik egy köztes megoldás is, a békéltető testületek rendszere, amelyek minden megyében elérhetők. A békéltető testületek célja, a fogyasztó és a vállalkozó között a szerződésből eredő jogviták bírósági úton kívüli feloldása. A békéltető testületek a fogyasztóvédelmi törvény alapján létrehozott, választott tagokból álló, a gazdasági kamarák mellett működő szervezetek, hazánkban 1999 óta működnek. A testületek eljárása a panaszos fogyasztó kezdeményezésére indul. Az eljárások előnye az, hogy nem kerülnek pénzbe, és hogy gyorsan lezajlanak. Hátrányuk viszont, hogy a testületek döntése kisebb erejű, mint a bíróság által hozott döntések. Többek között jótállási, termékfelelősségi viták és szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban intézkedhetnek a békéltető testületek.

Érdekes témák